Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" zaprasza na wystawę fotograficzną "Aktywna Ziemia Ząbkowicka". Podczas wystawy zostaną zaprezentowane zdjęcia zgłoszone do konkursu fotograficznego zorganizowanego przez LGD "Qwsi" w 2011 r. Otwarcie wystawy odbędzie się 10 lutego 2012 r. - o godz. 16.00 w Ziębicach, w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. ZAPRASZAMY!!!