HISTORIA MUZEUM

Początki muzeum w Ziębicach sięgają 1930 r., kiedy to ówczesne władze miasta postanowiły zorganizować Heimatmuseum gromadzące pamiątki z przeszłości miasta i powiatu. Już w 1931 r. powstała pierwsza ekspozycja muzealna w dwóch salach ratusza miejskiego. Zbiory ziebickiego Heimatmuseum rozrastały się jednak dosyć szybko, szczególnie, że w latach 1934-37 wzbogaciły się o ogromną kolekcję przekazaną miastu przez wdowę po śląskim artyście Josephie Langerze. Po likwidacji powiatu ziębickiego muzeum przeniesiono do dawnej siedziby urzędu powiatowego przy dzisiejszej ulicy Przemysłowej. Muzeum uzyskało w ten sposób samodzielną siedzibę, która dzięki przebudowie i adaptacji świetnie nadawała się do prezentacji zbiorów muzealnych. Muzeum w Ziębicach przetrwało II wojnę światową bez strat i w 1946 r. niemiecki kustosz przekazał je władzom polskim. Już od początku lat 50-tych XX w. muzeum rozpoczęło swoją działalność pod kierownictwem pierwszego polskiego dyrektora pana W. Brajtera. W latach 50-tych zbiory muzeum wzbogacone zostały przekazem ze zlikwidowanego Muzeum w Niemczy. Ówczesne władze niechętnie jednak patrzyły na "poniemieckie" zbiory w piastowskich Ziębicach, stąd pojawiła się koncepcja stworzenia na bazie Muzeum w Ziębicach placówki specjalizującej się w zbiorach sprzętu gospodarstwa domowego. Wbrew woli kolejnego dyrektora muzeum pana Jerzego Rozwadowskiego w pierwszej połowie lat 70-tych XX w. pozbawiono muzeum jego dotychczasowej siedziby. Do budynku, w którym mieściło się muzeum przeniesiono Urząd Miejski, w zamian muzeum otrzymało kilka pomieszczeń w ratuszu miejskim, gdzie mieści się do dziś. Szczupłość pomieszczeń pozwoliła na zorganizowanie w nowej siedzibie tylko niewielkiej ekspozycji, głównie sprzętu gospodarstwa domowego. Dopiero w latach 90-tych kolejny kierownik muzeum pani Renata Kolega zagospodarowała pomieszczenia w ratuszu po byłym Miejsko-Gminnym Komitecie PZPR, urządzając w nich nowe ekspozycje i przewożąc eksponaty z dawnych magazynów w budynku Urzędu Miejskiego. Obecnie pod dyrekcją pana Jarosława Żurawskiego ziębickie muzeum, będąc jedyną w Polsce placówką specjalizującą się w gromadzeniu zbiorów sprzętu gospodarstwa domowego stara się łączyć funkcje muzeum specjalistycznego oraz muzeum regionalnego, prezentując swoje bogate zbiory w 7 salach ekspozycyjnych. Niestety w dalszym ciągu muzeum jest tylko jednym z użytkowników ratusza i posiada zbyt małą powierzchnię wystawienniczą, co powoduje, że duża cześć jego eksponatów przechowywana jest w magazynach (m.in. rękopisy, starodruki, zbiory numizmatyczne, fotograficzne, sfragistyczne) lub udostępniana w innych muzeach np. w Jeleniej Górze czy Ząbkowicach Śl. Muzeum nie posiada też obecnie sali wystaw czasowych, co znacznie ogranicza możliwości organizowania ekspozycji czasowych, choćby z własnych zbiorów. Od lat 70-tych XX w. siedzibą muzeum jest ratusz miejski - eklektyczna budowla powstała w l. 1887-1890 na miejscu poprzedniego renesansowego ratusza. Ze starego ratusza pozostała jedynie szesnastowieczna wieża, z której rozciąga się piękny widok na miasto, pagórkowata okolicę i wschodnią część Sudetów.