KOLEKCJA RZEŹBY

Prezentujemy tu kolekcję rzeźby, głównie sakralnej różnej proweniencji. Trzon kolekcji stanowi zespół rzeźb ołtarzowych z 1702 r. pochodzących z nieistniejącego kościoła w Niemczy. Obok możemy zobaczyć piętnastowieczną figurę św. Jadwigi i pochodzącą z początku XVI w. figurę-świecznik św. Katarzyny. Niezwykle cennym eksponatem jest skromne bozzetto figury świętego biskupa z pocz. XVIII w. – rzadki w polskich zbiorach rarytas.