ZAJĘCIA MUZEALNE

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach organizuje zajęcia i warsztaty muzealne dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych.

Liczba uczestników zajęć i warsztatów nie może przekroczyć jednorazowo 25 osób. Minimalna wielkość grupy to 10 osób.

Zajęcia i warsztaty odbywają się w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach pracy muzeum. 

Zajęcia i warsztaty sa odpłatne, uczestnicy zajęć i warsztatów muzealnych ponoszą jedynie koszt biletu wstępu do muzeum - także w środy.

Terminy zajęć i warsztatów należy uzgadniać z wyprzedzeniem telefonicznie pod nr 74 81 91 378.

Przed wyborem zajęć i warsztatów prosimy o zapoznanie się poniżej z ich tematyką oraz zaleceniami dotyczącymi ich uczestników.

Muzeum proponuje następujące tematy zajęć i warsztatów muzealnych:

WARSZTATY MUZEALNE

 1. Bajka z winylu

Dzieci poznają historię gramofonu i płyty grającej, wysłuchują bajki odtwarzanej na gramofonie z płyty winylowej. W trakcie tworzą ilustrację do słuchowiska. Zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, dziecko powinno potrafić rysować kredkami.

 1. Decoupage

Uczestnicy warsztatów, m.in. na podstawie zbiorów muzeum, dowiadują się, na czym polega ta technika zdobnicza. Własnoręcznie dekorują przedmioty nadając im nowe zastosowanie. UWAGA - uczestnicy przynoszą na zajęcia własne przedmioty, które w czasie zajęć będą ozdabiać. Przedmioty te muszą być pomalowane (najlepiej farbą akrylową) na biało, np. słoiczki, pudełeczka, naczynia itp. Zajęcia dla osób nie uczulonych na kleje! Zajęcia dla dzieci od 6 roku życia, wymagane zdolności manualne, w tym umiejętność posługiwania się nożyczkami.

 1. Kaligrafia w pracowni skryby

Uczestnicy warsztatów dowiadują się, kim był skryba, oglądają książki i dokumenty z różnych epok. Uczą się pisania gęsim piórem pisząc dawną czcionką. Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia, wymagana jest umiejętność pisania i zdolności manualne. Zajęcia dla osób nie uczulonych na pierze/pióra i atrament/barwniki! 

 1. Łąka Josepha Langera

Uczestnicy zajęć oglądają oryginalne rysunki i obrazy kwiatów wykonane przez malarza, starają się rozpoznać kwiaty. Za pomocą farb akrylowych projektują swoją łąkę. Zajęcia dla osób nie uczulonych na farby! Zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, dziecko powinno mieć podstawowe umiejętności manualne.

 1. Rysunek na szkle

Uczestnicy tworzą własne kompozycje na szkle inspirując się rysunkami na szkle ze zbiorów ziębickiego muzeum. Zajęcia dla osób nie uczulonych na farby! Zajęcia dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych posiadających zdolności manualne.

 1. Rzeźba w przestrzeni publicznej

Uczestnicy zajęć dowiadują się, jakie funkcje ma rzeźba, jakie rzeźby możemy spotkać w miejscach publicznych w Ziębicach. Uczestnicy projektują swoją rzeźbę ustalając wcześniej jej funkcję i miejsce gdzie mogłaby stanąć. Zajęcia dla dzieci od 12 roku życia i dorosłych. Wymagana znajomość czytania mapy oraz podstawy historii. Uczestnicy powinni potrafić rysować kredkami.

 1. Witraże

Uczestnicy dowiadują się czym jest witraż, oglądają projekty witraży Josepha Langera, tworzą swoje za pomocą gładkiej bibuły i czarnego bloku technicznego. Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia, wymagane są zdolności manualne w tym umiejętność posługiwania się nożyczkami. Zajęcia dla osób nie uczulonych na klej!

 1. Wspomnienia w ramie

Uczestnicy tworzą i ozdabiają ramki, w których mogą umieścić wybrane przez siebie zdjęcia, widokówki lub obrazki. Zajęcia dla dzieci od 10 roku  życia i dorosłych. Wymagane są zdolności manualne w tym dobra umiejętność posługiwania się nożyczkami. Uczestnicy przynoszą ze sobą na zajęcia dwa arkusze grubszej tektury (może być np. z opakowań) o wymiarach co najmniej 22x17 cm. Zajęcia dla osób nie uczulonych na klej!

 1. Serwetnik – ozdoba eleganckiego stołu

Uczestnicy wykonują własnoręcznie  i ozdabiają serwetniki – pierścienie na serwetki stołowe. Wymagane są zdolności manualne w tym umiejętność posługiwania się nożyczkami. Zajęcia dla dzieci od 6 roku  życia i dorosłych. Zajęcia dla osób nie uczulonych na klej! UWAGA – uczestnicy przynoszą na zajęcia papierową rolkę po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym – rolka nie może być zbyt miękka.

 1. Przyjaciel każdego czytelnika – zakładka do książki

Dzieci wykonują własnoręcznie i ozdabiają papierowe zakładki do książek. Wymagane są zdolności manualne w tym umiejętność posługiwania się nożyczkami. Zajęcia dla dzieci od 6 roku  życia. Zajęcia dla osób nie uczulonych na klej!

ZAJĘCIA MUZEALNE

 1. Po co istnieją muzea?

Pierwsze z cyklu - Działalność muzeów, zajęcia dla dzieci rozpoczynających przygodę muzealną. Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia. Od uczestników wymagana jest umiejętność czytania i pisania.

 1. Jak chroni się eksponaty w muzeum?

Drugie z cyklu - Działalność muzeów, zajęcia dla młodej publiczności muzealnej omawiające zasady postępowania z muzealiami. Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia. Od uczestników wymagana jest umiejętność czytania i pisania.

 1. Malarstwo i rzeźba w ziębickim muzeum

Trzecie z cyklu (mogą odbywać się niezależnie od pozostałych) - Działalność muzeów, zajęcia dla dzieci i młodzieży zainteresowanej sztuką śląską od XV do XX w. Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania.

 1. Max Dürschke – prace malarza w zbiorach ziębickiego muzeum

Przedstawienie dorobku twórczego niemieckiego malarza Maxa Dürschke, w oparciu o jego prace znajdujące się w ziębickim muzeum oraz prezentację. Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia i dorosłych. Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania.

 1. Niezwykłe opowieści o zwykłych przedmiotach

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszej publiczności muzealnej, która w formie zagadek i zabawy rozpoznaje zastosowanie, przeznaczenie i sposób użytkowania dawnych przedmiotów codziennego użytku. Od uczestników nie wymagana jest umiejętność czytania i pisania.

 1. Rzemiosło artystyczne czy sztuka? Rzemiosło artystyczne w ziębickim muzeum

Czwarte z cyklu (mogą odbywać się niezależnie od pozostałych) - Działalność muzeów. Omówienie licznych przykładów rzemiosła artystycznego w ziębickich zbiorach. Zajęcia dla osób zainteresowanych sztuką użytkową. Zajęcia dla dzieci od 10 roku życia. Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania.

 1. W gościnie u pana Langera

Piąte z cyklu (mogą odbywać się niezależnie od pozostałych) - Działalność muzeów, zajęcia polegające na zapoznaniu z dorobkiem twórczym ziębiczanina, artysty malarza i kolekcjonera Josepha Langera. Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia. Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania.

 1. Zabytki Ziębic

Przedstawienie w formie prezentacji najważniejszych zabytków Ziębic. Zajęcia dla dzieci od 8 roku życia. Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania, pożądana podstawowa znajomość dziejów miasta i regionu.

 1. Zapomniane zawody średniowiecza

Dzieci na podstawie prezentacji poznają zawody i rodzaje rzemiosł, które dziś nie występują lub są bardzo rzadko spotykane. Zajęcia dla dzieci od 7 roku życia.

 1. Różnorodność językowa i wielokulturowość regionu

Przedstawienie w formie prezentacji różnych postaci, obiektów i wydarzeń  na terenie regionu dokumentująca jego wielokulturowość etniczną, historyczną i językową. Zajęcia dla dzieci od 13 roku życia i osób dorosłych. Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania, pożądana podstawowa znajomość dziejów Polski i regionu oraz posługiwanie się mapą.

 1. Sambice – Műnsterberg – Ziębice. 700-lecie Księstwa Ziębickiego

Przedstawienie w formie prezentacji różnych obiektów, faktów i wydarzeń na terenie Ziębic i Ziemi Ziębickiej, niekoniecznie kojarzonych jako zabytki i zapoznanie się z ich historią i współczesnością. Zajęcia dla dzieci od 13 roku życia. Od uczestników wymagana umiejętność czytania i pisania, pożądana podstawowa znajomość dziejów miasta i regionu oraz posługiwanie się mapą.

 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty zajęć muzealnych.