KOLEKCJA J. LANGERA

W 1937 r. Marta Langer-Schlaffke przekazała miastu Ziębice (wówczas Munsterberg) zbiory swego zmarłego męża, śląskiego malarza, konserwatora dzieł sztuki, podróżnika, Ziębiczanina Josepha Langera (1865-1918). W sali tej możemy zobaczyć część dorobku malarskiego artysty oraz przedmioty pochodzące z jego domu. Wnętrze utrzymane w klimacie przełomu XIX i XX w. wyposażone jest ponadto w przedmioty, które Langer skupował podczas licznych podróży zagranicznych. Wśród tych eksponatów na szczególną uwagę zasługuje grecka ikona Świętego Jana Chrzciciela Anioła Pustyni z I poł.XVII w.