maly Plakat Konferencja Muzeum 2019 002

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza w dniu 5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18;00 na spotkanie z autorką i promocję książki dr Małgorzaty Ewy Kowalczyk „Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia”.

WSTĘP WOLNY

Pochodząca z Ziębic autorka w swojej monografii przedstawia „…zagraniczne podróże Polek w okresie oświecenia, odbywane głównie przez przedstawicielki najbogatszych warstw ówczesnego społeczeństwa, (książka) jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce. Zawiera ona bogatą problematykę, poczynając od powodów podejmowania podróży, poprzez ich przebieg, a na ich skutkach kulturowych kończąc. Zostały w niej wykorzystane informacje uzyskane dzięki szerokiej kwerendzie przeprowadzonej w wielu archiwach i bibliotekach krajowych oraz zagranicznych, a także dzięki dokładnemu przestudiowaniu istniejących wydawnictw źródłowych i opracowań.”

 

W czwartek, 4 lipca, odbyło się w ziębickim muzeum spotkanie promujące książkę „Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region wałbrzyski.” W spotkaniu oprócz mieszkańców Ziębic wzięli udział: współautorka książki pani Tamara Włodarczyk oraz dawny mieszkaniec Ziębic żydowskiego pochodzenia, pan Josel Czerniak. Podczas trwającego niemal 2 godziny spotkania zebrani nie tylko mogli zapoznać się z samą publikacją i historią ziębickich Żydów, ale również porozmawiać ze współautorką o kulisach powstania książki, a z panem Czerniakiem o życiu i obyczajach powojennej społeczności żydowskiej w Ziębicach. Było dużo pytań, wspomnień i opowieści o powojennych Ziębicach i ówczesnym życiu w naszym mieście.

W środę 26 czerwca w siedzibie ziębickiego muzeum miała miejsce promocja książki „Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy” połączona z wykładem autorki dr Dagmary Adamskiej. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję nie tylko zakupu publikacji w promocyjnej cenie, ale również wysłuchania ciekawego wykładu „Lokacja Ziębic i średniowieczne osadnictwo wiejskie w zapleczu miasta”, zadania pytań, porozmawiania z autorką oraz uzyskania Jej autografu na zakupionej książce. Publikację można nadal nabyć w ziębickim muzeum w cenie 39 zł.

Zapraszamy.