Zapraszamy w dniach 9-11 marca 2018 r. do odwiedzin Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach podczas kolejnego, ogólnopolskiego Weekendu za pół ceny.

W czasie tego weekendu ziębickie muzeum będzie można zwiedzać w godzinach jego pracy, a ceny biletów wstępu będą następujące:

9 marca 2018 r. – piątek - ulgowy 2 zł, normalny 3 zł (ulga 50%);

10 marca 2018 r. – sobota - wstęp bezpłatny;

11 marca 2018 r. – niedziela - ulgowy 2 zł, normalny 3 zł (ulga 50%).

Szanowni Państwo.
Chcemy poznać Waszą opinię o działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, aby w przyszłości zmieniać się na korzyść i o ile będzie to możliwe, zgodnie z Państwa sugestiami. Zdobycie wiedzy o Waszej opinii na temat naszej działalności będzie możliwe na podstawie odpowiedzi jakich Państwo udzielicie w ankiecie, która będzie aktywna od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 11 marca 2018 r. Po dokonaniu analizy wyników ankiety podzielimy się z Wami wnioskami.

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Ankieta zrealizowana za pomocą http://www.eBadania.pl

Dzięki współpracy z ziębiczaninem panem Piotrem Pelcem, konserwatorem dzieł sztuki, w jego pracowni konserwacji zabytków trwają pracę nad przywróceniem świetności jednego z autoportretów – również ziębiczanina Josepha Langera. Mimo młodego wieku pan Piotr Pelc jest konserwatorem o dużym i uznanym już dorobku, a jego zainteresowanie zbiorami naszego muzeum i konieczność konserwacji ziębickich zbiorów zaowocowały nawiązaniem współpracy przy konserwacji jednego z dzieł Langera. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku obraz będzie mógł powrócić na ekspozycję stałą i cieszyć oczy zwiedzających, a współpraca z pracownią pana Pelca będzie kontynuowana w przyszłości.

https://www.facebook.com/piotrpelckonserwacja/posts/236668070202476