W czwartek, 4 lipca, odbyło się w ziębickim muzeum spotkanie promujące książkę „Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region wałbrzyski.” W spotkaniu oprócz mieszkańców Ziębic wzięli udział: współautorka książki pani Tamara Włodarczyk oraz dawny mieszkaniec Ziębic żydowskiego pochodzenia, pan Josel Czerniak. Podczas trwającego niemal 2 godziny spotkania zebrani nie tylko mogli zapoznać się z samą publikacją i historią ziębickich Żydów, ale również porozmawiać ze współautorką o kulisach powstania książki, a z panem Czerniakiem o życiu i obyczajach powojennej społeczności żydowskiej w Ziębicach. Było dużo pytań, wspomnień i opowieści o powojennych Ziębicach i ówczesnym życiu w naszym mieście.

W środę 26 czerwca w siedzibie ziębickiego muzeum miała miejsce promocja książki „Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy” połączona z wykładem autorki dr Dagmary Adamskiej. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję nie tylko zakupu publikacji w promocyjnej cenie, ale również wysłuchania ciekawego wykładu „Lokacja Ziębic i średniowieczne osadnictwo wiejskie w zapleczu miasta”, zadania pytań, porozmawiania z autorką oraz uzyskania Jej autografu na zakupionej książce. Publikację można nadal nabyć w ziębickim muzeum w cenie 39 zł.

Zapraszamy.