Ziębickie muzeum wzbogaciło swoje zbiory o niezwykłe eksponaty. W dniu wczorajszym Fundacja Lawendowa Alternatywa z Baldwinowic przekazała nam repliki damskich dolnośląskich strojów ludowych. Zostały one uszyte przez uczestniczki projektu "Odkrywamy zapomniane - szlakiem tradycji Ziemi Ząbkowickiej" dzięki programowi Etno Polska finansowanemu przez Narodowe Centrum Kultury. Stroje można już podziwiać na stałej ekspozycji naszego muzeum.

Zapraszamy!

Zapraszamy w dniach 22 - 24 listopada 2019 r. do odwiedzin Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach podczas kolejnego Weekendu za pół ceny.

W czasie tego weekendu ziębickie muzeum będzie można zwiedzać w godzinach jego pracy, a ceny biletów wstępu będą następujące:

22 listopada 2019 r. – piątek - ulgowy 3 zł, normalny 4 zł (ulga 50%);

23 listopada 2019 r. – sobota - wstęp bezpłatny;

24 listopada 2019 r. - ulgowy 3 zł, normalny 4 zł (ulga 50%).

 

„Wokół dziejów Ziębic w XX w.” to przewodni temat konferencji naukowej, która odbyła się w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w sobotę 5 października 2019 r. Konferencję otworzyli i przywitali jej uczestników – prelegentów i słuchaczy, zastępca Burmistrza Ziębic Małgorzata Wołczyk i Dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego Jarosław Żurawski, w towarzystwie kierownika naukowego konferencji dr Bartosza Grygorcewicz z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili naukowcy z różnych ośrodków m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddz. we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także ziębiczanie.  Efektem konferencji ma być publikacja przybliżająca historię naszego miasta i Ziemi Ziębickiej, która powinna ukazać się w II półroczu przyszłego roku, a w której znajdą się wszystkie przedstawione podczas ziębickiej sesji wystąpienia. Konferencji towarzyszyła niewielka prezentacja fotografii pana Stanisława Popardowskiego pt. "Ziębickie judaika” nawiązująca do jednego z tematów prezentowanych wystąpień.

Na kolejnej promocji książki spotkali się ziębiczanie w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w dniu 5 września 2019 r. Tym razem bohaterką spotkania była książka pt. „Zagraniczne podróże Polek w okresie oświecenia” i jej autorka dr Małgorzata Ewa Kowalczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pochodzenia ziębiczanka pani dr Kowalczyk z dużą swadą opowiadała o swojej najnowszej książce, obyczajach podróżnych w okresie oświecenia i motywacjach, które spowodowały, że zajęła się tym akurat tematem. Niezwykle ciekawe spotkanie i barwne opowieści autorki budziły duże zainteresowanie zebranych, którzy w licznych pytaniach i rozmowach uzupełniali swoją wiedzę o epoce oświecenia i podróżach znanych polskich arystokratek w tym czasie. Oczywiście nie mogło zabraknąć autografów i indywidualnych rozmów z autorką. Wydarzeniu towarzyszyła niewielka wystawa portretów dam ze zbiorów ziębickiego muzeum, nawiązująca do tematyki promowanej książki. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z panią Małgorzatą Ewą Kowalczyk, która swoimi opowieściami zaczarowała zebranych w ziębickim muzeum czytelników jej książek.