Czas pracy Muzeum S.G.D. podczas długiego majowego weekendu:

29 kwietnia (sobota) – czynne od 12:00 do 16:00

30 kwietnia (niedziela) – czynne od 12:00 do 16:00

1 maja (poniedziałek) – nieczynne

2 maja (wtorek) – czynne od 10:00 do 16:00

3 maja (środa) – nieczynne

Ostatnie wejście do muzeum o godz. 15:30

W dniu 6 kwietnia dyrektorzy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach oraz Muzeum Miejskiego w partnerskim mieście Ziębic - Jaromierzu podpisali memorandum o wzajemnej współpracy pomiędzy tymi placówkami kultury. Celem nawiązania zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy muzeami jest m.in. promowanie wspólnych działań wystawienniczych, edukacyjnych, turystyki i pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami Ziębic i Jaromierza. Muzea zamierzają współpracować w celu ożywienia życia kulturalnego i społecznego obu miast partnerskich oraz wzajemnie promować swoje usługi na rzecz społeczności lokalnych. W ramach tej współpracy na stronach internetowych obu instytucji pojawiły się informacje o ofercie obu partnerów Muzeum Miejskie w Jaromierzu . Strony memorandum zamierzają też wspólnie aplikować o środki europejskie przeznaczone na rozwój obu placówek.

 

W ostatnim czasie ziębickie muzeum pozyskało w formie darowizny 3 rysunki znanego ziębickiego artysty malarza Josepha Langera (1865-1918). Prace pochodzące z lat 1895 – 1905 zostały podarowane do zbiorów muzealnych przez prywatnego darczyńcę i pochodzą z jego rodzinnych zbiorów. Są to: szkic siedzącej kobiety w ołówku oraz dwie prace – (akwarela i tempera) przedstawiające kwiaty. Pozyskane rysunki stanowią cenne uzupełnienie ziębickiej kolekcji tego typu prac autorstwa Josepha Langera. Część z nich można podziwiać w siedzibie muzeum, a duża ekspozycja tych prac stanowi obecnie cześć wystawy czasowej zatytułowanej „Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu.”, która będzie prezentowana do końca roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie wystawa-Manggha.