Zakończyła się modernizacja ekspozycji stałej ziębickiego muzeum - Pracownia Josepha Langera. W trakcie prowadzonych prac nie tylko wymalowano ściany i sufit pomieszczenia ekspozycyjnego, ale również zadbano o poprawę stanu podłogi, a przede wszystkim odświeżono ekspozycję uzupełniając ją o nieeksponowane wcześniej muzealia. Od dnia dzisiejszego ekspozycja dostępna jest dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzin w ziębickim muzeum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noc muzeow 2019 maly

Od dnia 14 marca 2019 r. w ramch programu Przekraczamy Granice 2014-2020 p.t.  Muzeum S.G.D. w Ziębicach – Muzeum Miejskie w Jaromierzu. Miasta partnerskie – muzea partnerskie, na stałej wystawie Muzeum Miejskiego w Jaromierzu możemy podziwiać m.in. eksponaty z ziębickiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego.