GODZINY OTWARCIA

 W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ WSTĘP DO MUZEUM JEST LIMITOWANY (WSTĘP JEDNORAZOWO DLA MAX. 5 OSÓB), CO MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OCZEKIWANIEM NA ROZPOCZĘCIE ZWIEDZANIA. MUZEUM MOŻE TEŻ BYĆ OKRESOWO ZAMKNIĘTE!

CZAS ZWIEDZANIA MUZEUM WYNOSI, W ZALEŻNOŚCI OD ZAINTERESOWANIA, OD 40 DO 60 MINUT.

GRUPOM O WIELKOŚCI POWYŻEJ 5 OSÓB ZALECAMY ZWIEDZANIE MUZEUM W DNI POWSZEDNIE OD WTORKU DO PIĄTKU - CZAS OCZEKIWANIA NA WEJŚCIE DO MUZEUM POWINIEN BYĆ WÓWCZAS KRÓTSZY NIŻ W WEEKENDY KIEDY WEJŚCIA DO MUZEUM SĄ MOŻLIWE TYLKO O PEŁNYCH GODZINACH.

ZALECAMY PRZED WIZYTĄ W MUZEUM SPRAWDZANIE DORAŹNYCH ZMIAN W CZASIE JEGO PRACY NA STRONIE  www/muzeumziebice/aktualnosci LUB TELEFONICZNIE: 74 81 91 378. 

 

 MUZEUM CZYNNE

DLA ZWIEDZAJĄCYCH OD WTORKU DO NIEDZIELI, Z WYJĄTKIEM ŚWIĄT, W

GODZINACH:

- od wtorku do piątku od godz. 1000 do godz. 1600, ostatnie wejście o godz. 1530

- w soboty i niedziele w miesiącach VI, VII, VIII, IX wejścia do muzeum tylko o pełnych godzinach: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500

- w soboty i niedziele w miesiącach I,  II, III, IV, V, X, XI, XII wejścia do muzeum tylko o pełnych godzinach: 1200, 1300, 1400, 1500

WSTĘP BEZPŁATNY W ŚRODY

 

MUZEUM NIECZYNNE W PONIEDZIAŁKI ORAZ ŚWIĘTA:

1 i 6 stycznia, Wielki Piątek czynne od 1000 do 1300 (ostatnie wejście o 1230), Wielką Sobotę, I i II dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja oraz 2 maja jeżeli wypada w poniedziałek, sobotę lub niedzielę, (jeżeli 2 maja wypada w piątek czynne jak w weekend  – ostatnie wejście o 1530), Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia oraz 24 i 31 grudnia jeżeli wypadają w poniedziałek, sobotę lub niedzielę, (jeżeli 24 i 31 grudnia wypadają w piątek czynne od 1000 do 1300 - ostatnie wejście o 1230).

 

ZASADY ZWIEDZANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZONYM REŻIMEM SANITARNYM:

  1. W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIEDZAJĄCYM ORAZ PRACOWNIKOM, MAKSYMALNA ILOŚĆ JEDNORAZOWO ZWIEDZAJĄCYCH EKSPOZYCJE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 5 OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH.
  2. ZWIEDZAJĄCY OCZEKUJĄ PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM I SYGNALIZUJĄ SWOJE PRZYBYCIE DZWONKIEM PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.
  3. ZWIEDZANIE ROZPOCZYNA SIĘ W GRUPACH MAX. 5 OSOBOWYCH PO DOKONANIU POMIARU TEMPERATURY CIAŁA I ODKAŻENIU RĄK PRZEZ ZWIEDZAJĄCYCH. OSOBY, U KTÓRYCH TEMPERATURA CIAŁA BĘDZIE WYŻSZA NIŻ 37º C NIE BĘDĄ WPUSZCZANE DO MUZEUM.
  4. MUZEUM DO ODWOŁANIA NIE PRZYJMUJE JEDNORAZOWO GRUP POWYŻEJ 5 OSÓB ORAZ NIE PROWADZI ZAJĘĆ I LEKCJI MUZEALNYCH ORAZ NIE ORGANIZUJE ŻADNYCH IMPREZ I SPOTKAŃ.

 

Regulamin zwiedzania muzeum