CENY BILETÓW

Bilety wstępu do muzeum

  • normalny - 15,00 zł;
  • ulgowy - 10,00 zł;
  • w środy wstęp dla zwiedzających muzeum bezpłatny - nie dotyczy zajęć, warsztatów i lekcji muzealnych płatnych jak wstep do muzeum.

 

Bilety ulgowe

Do nabycia ulgowych biletów wstępu, za okazaniem odpowiednich dokumentów (legitymacja, karta wycieczki szkolnej, legitymacji emeryta/rencisty itp.) uprawnieni są:

  • uczniowie przedszkoli i szkół wszystkich typów;
  • studenci wyższych uczelni;
  • emeryci i renciści oraz posiadacze kart: KARTY DUŻEJ RODZINY, EURO 24 i ISIC.

 

Wstęp bezpłatny

Do bezpłatnego wstępu do muzeum uprawnieni są:

  • wszyscy zwiedzający muzeum w środy oraz honorowi obywatele Ziębic;
  • opiekunowie grup uczniowskich (1 opiekun na 10 osób), opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych;
  • pracownicy muzeów (za okazaniem legitymacji);
  • dzieci do lat 3.