SALONIK MIESZCZAŃSKI

W sali tej możemy zobaczyć typowy dla pocz. XIX w. wystrój zamożnego śląskiego saloniku mieszczańskiego w obowiązującym wówczas w Europie Środkowej stylu biedermeier. Obok ciekawych mebli zobaczymy tu również nieco porcelany, sztućców, zegarów, lamp naftowych oraz srebra stołowego. Ściany zdobią obrazy z epoki, głównie portrety mieszczańskie. Wnętrze dopełniają liczne bibeloty: porcelanowe figurki, naczynia, lichtarze tak charakterystyczne dla stylu biedermeier.