EKSPOZYCJA O ZIĘBICACH

Sala Sambice – Munsterberg – Ziębice poświęcona jest bogatej i burzliwej historii Ziębic, gdzie prezentowane są pamiątki jakie pozostały w muzeum z prawie osiemsetletniej historii miasta. Można tu obejrzeć oryginalne mapy księstwa i powiatu ziębickiego, odciski i tłoki pieczęci, miejskich oraz cechowych od XV do pocz. XX w., a także ryciny pokazujące Ziębice w przeszłości. Znajdują się tu także inne pamiątki związane z miastem: naczynia, wydawnictwa oraz kopie najstarszych dokumentów i rycin dotyczących Ziębic. Dzięki tablicom poglądowym możemy poznać historię miasta oraz Księstwa Ziębickiego i prześledzić genealogię Piastów Ziębickich. Klimat dawnych Ziębic przypomną też liczne reprodukcje starych rycin, grafik i zdjęć, na których można obejrzeć najważniejsze budowle miasta i najciekawsze jego zakątki. Interesujące są też pochodzące z XIX w. sztandary, m.in. sztandar ziębickiego bractwa strzeleckiego.

Ziębice strona miasta