W dniu dzisiejszym Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego otrzymało dofinansowanie w wysokości 16222,37 zł w zakresie małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Muzeum złożony w styczniu 2011 r., na organizację "Ziębickiego Pleneru Edukacyjno - Artystycznego", który odbywał się na Ziemi Ziębickiej w lipcu ubiegłego roku. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na częściowe pokrycie kosztów tego pleneru.

2011 09 08 104425 Z1 clip image002