W piątkowe popołudnie 29 czerwca, w siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach odbyła się promocja najnowszej książki wydanej przez muzeum „Pejzaże z Dolnego Śląska. Plener i wystawa w Ziębicach, 2011” W promocji udział wzięli mieszkańcy Ziębic, współautorzy książki: autorzy esejów, prac plastycznych i wierszy w tym delegacja pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Prodziekanem Wydziału Malarstwa ASP prof. Januszem Matuszewskim, Honorowym Obywatelem Ziębic dr Adamem Organistym oraz dr Katarzyna Makieła i dr Mirosław Sikorski. W kameralnej atmosferze rozmawiano o nowo wydanej książce wspominając ubiegłoroczny plener i wystawę. Wszyscy zgromadzeni podkreślali, że wydana książka była bardzo dobrą okazją do zaprezentowania dorobku lokalnych twórców: malarzy i poetów na tle profesjonalistów: wykładowców i studentów ASP w Krakowie oraz uznanych poetów goszczących na ubiegłorocznym plenerze. Książka stanowi również udaną promocję walorów turystyczno, krajoznawczych i historycznych Ziemi Ziębickiej. Ziębiczanie, których wiersze opublikowano w książce czytali również podczas promocji swoją poezję. Szkoda tylko, że to sympatyczne wydarzenie spotkało się z małym zainteresowaniem mieszkańców Ziębic. Wydanie tej publikacji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu przyznanemu przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w ramach operacji z zakresu małych projektów, w ramach działania 423 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013”. Wydanie książki stanowiło nie tylko ostateczne zakończenie projektu związanego z organizacją pleneru i wystawy poplenerowej ale również uwieńczenie trwających od ubiegłego roku obchodów osiemdziesięciolecia istnienia ziębickiego muzeum. Książkę można nabyć w ziębickim muzeum w cenie 18 zł/egz.