W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, tradycyjnie już zaprasza dzieci i młodzież szkolną na zajęcia muzealne. Proponujemy zajęcia o tematyce przygotowanej przez nasze muzeum lub innej, wcześniej uzgodnionej. Proponowane tematy zajęć muzealnych oraz tryb ich odbywania i umawiania znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce zajęcia muzealne.