Zakończył się trwający od wiosny tego roku remont i modernizacja biblioteki Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W muzealnej bibliotece przechowywane są nie tylko książki, starodruki i rękopisy ale także mapy, rysunki, grafiki i obrazy. Niektóre ze zgromadzonych tu muzealiów mają po kilkaset lat. Eksponaty były przechowywane w rozsypujących się regałach pamiętających jeszcze czasy przedwojenne, a pomieszczenia nie były odnawiane od dziesięcioleci. Muzeum starało się pozyskać finansowe środki zewnętrzne na modernizację biblioteki m.in. z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niestety to się nie udało. Tak więc własnymi środkami finansowymi oraz siłami swoich pracowników i stażysty wykonano większość z zaplanowanych prac remontowych: wymalowano pomieszczenia, wymieniono oświetlenie, zakupiono nowe regały na książki i specjalistyczne szafy do przechowywania rysunków, grafik i map. Niestety nie starczyło pieniędzy na wymianę pokrycia podłóg i nowe regały na obrazy. Remont biblioteki trwał bardzo długo ponieważ był operacją skomplikowaną logistycznie. Najpierw całe jej zbiory trzeba było spakować i przenieść do innego pomieszczenia, a później wszystko rozpakować i odpowiednio ułożyć w wyremontowanej już bibliotece. Dodatkowo z przyczyn od muzeum niezależnych w trakcie remontu zbiory musiały być ponownie przeniesione z pomieszczenia, w którym były czasowo składowane. Obecnie modernizacja biblioteki już się zakończyła, a całe jej zbiory zostały ułożone na regałach i mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani, a są to głównie studenci i naukowcy oraz pracownicy muzeum.