Informujemy, że Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego przyznano dofinansowanie w wysokości 11043,89 zł, w zakresie małych projektów, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozyskane dofinansowanie pozwoli w znacznej części pokryć koszt ubiegłorocznej wystawy poplenerowej oraz wydanej w bieżącym roku przez Muzeum książki p.t. „Pejzaże z Dolnego Śląska. Plener i wystawa w Ziębicach, 2011.”