Przy wjeździe do Ziębic od strony Wrocławia, na ścianie frontowej basenu przy ulicy Wrocławskiej, wspólnym staraniem Referatu Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, umieszczono wspólną reklamę atrakcji turystycznych gminy i muzeum, zapraszającą wjeżdżających do Ziębic do odwiedzin na Ziemi Ziębickiej oraz zwiedzenia jedynego w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Zawieszenie wspólnej reklamy w tym atrakcyjnym miejscu, było możliwe dzięki uprzejmości pana Andrzeja Regnera Dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach, zarządzającego ziębickim basenem.

Baner reklamujący Muzeum w Ziębicach jest ostatnią z zaplanowanych w bieżącym roku graficzną reklamą promującą nasze muzeum. W poprzednich miesiącach ukazały się ogłoszenia reklamowe zapraszające do odwiedzin muzeum we wrocławskiej prasie i w jej dodatkach turystycznych, wymieniono też tablice reklamowe muzeum znajdujące się Henrykowie (parking przy wyjeździe w stronę Ziębic) oraz w Ziębicach przy ul. Przemysłowej (wjazd od strony Ząbkowic). Dzięki uprzejmości pani Elżbiety Szumskiej umieszczono także nową, dużą tablicę reklamową ziębickiego muzeum w Złotym Stoku przy parkingu Kopalni Złota. Reklamy muzeum ukazały się również w portalu internetowym dla studenta.pl oraz w mapie drogowo turystycznej województwa dolnośląskiego. Przeprowadzono również kilkutygodniową kampanię reklamującą muzeum w Radio Sudety.

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia ilości turystów odwiedzających nasze muzeum, miasto i całą Ziemię Ziębicką.