Informujemy, że zwyciężczynią listopadowej edycji konkursu muzealnego została Pani Magdalena Olewicz z Ziębic, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi na listopadowe pytanie. Pokazywany w tym miesiącu na fotografii przedmiot służył do ostrzenia noży.

2012 11 12 1049 Z1 konkurs listopad