W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegających pod hasłem Nie od razu Polskę zbudowano,  na spotkaniu w ziębickim Muzeum S.G.D. w dn. 14 września 2013 r. zainaugurowano działalność Ziębickiego Klubu Pioniera. Zadaniem Klubu, będącego niesformalizowanym forum współpracy mieszkańców Ziemi Ziębickiej z Muzeum S.G.D., będzie zbieranie relacji Pionierów - Polaków przybyłych na Ziemię Ziębicką w latach 40-tych i na początku lat 50-tych XX w., tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mimo, iż w spotkaniu uczestniczyło zaledwie 8 osób, wszyscy zebrani uznali, że warto kontynuować zapoczątkowaną działalność, aby zgromadzić dla następnych pokoleń relację Pionierów o budowaniu polskości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Ziębickiej.

Muzeum S.G.D. będzie koordynatorem tych działań. W tym celu na stronie internetowej Muzeum S.G.D. www.muzeumziebice.pl umieszczono ankietę, którą każdy zainteresowany może samodzielnie wydrukować (można ją pobrać również w biurze Muzeum S.G.D.), przeprowadzić i nagrać na dowolnym nośniku danych (telefon komórkowy, magnetofon, dyktafon, kamera itp.) wywiad - rozmowę z wybranym Pionierem (babcią, dziadkiem, sąsiadem, znajomym), (można również wywiad spisać, choć zależy nam na opowieściach mówionych), koniecznie wypełnić pobraną ankietę i dostarczyć ankietę wraz z plikiem z nagraniem rozmowy do siedziby Muzeum S.G.D. Uruchomiono również specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod którym będzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące działalności klubu i na który można wysyłać pliki z nagranymi rozmowami z Pionierami. Do każdego pliku z nagraniem rozmowy musi być koniecznie dołączona wypełniona i podpisana ankieta (można ją dostarczyć do biura Muzeum S.G.D. osobiście lub np. po przesłaniu pliku z nagraniem Poczta elektroniczną, przesłać wypełniona i podpisaną ankietę pocztą tradycyjną na adres: Muzeum S.G.D., Rynek 44, 57-220 Ziębice).

Chcemy aby w swoich opowieściach Pionierzy przedstawili osobiste relacje, wrażenia i zapamiętane fakty z pierwszych lat ich pobytu na Ziemi Ziębickiej. Niech będą to opowieści dotyczące wszystkich aspektów życia w nowym otoczeniu, nowych powojennych Ziębicach i okolicy. Nie narzucamy w żaden sposób tematyki tych wywiadów. Niech Pionierzy swobodnie przedstawiają relację z wydarzeń według nich ważnych i istotnych.  Najlepiej więc aby wywiady z Pionierami zbierały osoby im bliskie, członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, przed którymi łatwiej będzie się Pionierom otworzyć i wspominać. Jeżeli nie ma takiej możliwości i brakuje osób bliskich, które mogłyby przeprowadzić wywiad z Pionierem, prosimy o skontaktowanie Muzeum S.G.D. z taką osobą, a wówczas wywiad z Pionierem przeprowadzi koordynator tego projektu.

Zachęcamy szczególnie młodzież, aby najlepiej pod kierunkiem swoich nauczycieli historii włączyła się w naszą akcję i przeprowadziła wywiady ze swoimi krewnymi (pradziadkami, dziadkami, rodzicami). Razem stwórzmy opowieść o budowaniu polskich Ziębic!

Tylko nagranie relacji Pionierów wraz z wypełnioną i podpisaną ankietą, będzie mogło stanowić podstawę do budowy bazy wspomnień ziębickich Pionierów, którą w przyszłości (chcielibyśmy aby stało się to w 2015 r., w 70-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej) Muzeum zamierza opublikować albo na stronie internetowej, albo w formie audiobooka. Tak więc spełnienie formalnych wymogów związanych z dostarczeniem wraz z nagraniem, wypełnionej i podpisanej ankiety jest konieczne, aby relacje Pionierów mogły w przyszłości zostać odpowiednio opracowane i upublicznione.

Koordynatorem projektu, udzielającym w Muzeum S.G.D. wszelkich informacji związanych z Klubem Ziębickiego Pioniera jest dyrektor - kustosz ziębickiego Muzeum S.G.D. Jarosław Żurawski.

ANKIETA DO POBRANIA PONIŻEJ - PROSIMY O DWUSTRONNE WYDRUKOWANIE ANKIETY.

Ankieta