8 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu podpisano umowę przyznania pomocy dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach na operację w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc finansowa została udzielona ziębickiemu muzeum na realizacje zadania „Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Dzięki uzyskaniu tej pomocy do połowy 2014 r. muzeum gruntownie zmodernizuje jedną ze swoich stałych ekspozycji – ekspozycję broni, która zostanie zaaranżowane w nowoczesny sposób, co z pewnością uatrakcyjni naszą ofertę wystawienniczą. Ponadto w muzeum pojawią się ławki umożliwiające zwiedzającym odpoczynek podczas zwiedzania muzealnych ekspozycji które położone są na trzech piętrach zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Ziębicach.