Dzięki współpracy z Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wróciły do ziębickiego muzeum cztery obrazy, które przeszły proces konserwacji i restauracji na tej renomowanej krakowskiej uczelni. Współpraca pomiędzy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, a Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych ASP w Krakowie trwa już od wielu lat. W ramach tej współpracy odnowiono nieodpłatnie wiele ziębickich obrazów, a studenci Akademii pod nadzorem swoich profesorów - mistrzów mają niezwykłą możliwość pracy nad konserwacją i restauracją obrazów z naszego muzeum. W dniu wczorajszym powróciły do Ziębic kolejne cztery odrestaurowane już obrazy, które wkrótce będzie można oglądać na stałej ekspozycji muzealnej i pozostawiono w Krakowie do konserwacji trzy, wymagające zabiegów konserwatorskich obrazy z ziębickiego muzeum. Na poniższych fotografiach przedstawiamy obrazy przywiezione z Krakowa.