Już od ponad dwóch lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, wychowankowie Pani Jolanty Bednarskiej, uczestniczą w zajęciach muzealnych organizowanych przez Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W tym czasie młodzi muzealnicy przeszli cykl zajęć w trakcie, których nie tylko mieli okazję zapoznać się z ziębickimi zbiorami, ale także dowiedzieć się m.in: po co istnieją muzea, co dzieje się w muzeum poza salami dostępnymi dla zwiedzających, jak zwykłe przedmioty stają się eksponatami, a także poznać zabytki i historię Ziębic. W zajęciach muzealnych oprócz dzieci i Pani wychowawczyni uczestniczą też rodzice pomagający w prowadzeniu zajęć. Mimo, iż w zajęciach muzealnych organizowanych przez ziębickie muzeum biorą udział grupy uczniów z różnych szkół i miejscowości (Ziębic, Strzelina, Nysy, Świdnicy) to grupa Pani Bednarskiej, a wcześniej grupa Pani Katarzyny Stąporek, to jedyni uczestnicy kilkuletnich, cyklicznych zajęć. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się aktywnie uczestniczyć w kulturze, poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania, a muzeum wychowuje sobie nowe pokolenie publiczności muzealnej. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom, którzy edukację muzealną uważają za istotny czynnik kształcenia swoich dzieci oraz uczniów,  i zachęcamy innych do udziału w zajęciach.