W dniu 6 grudnia  ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odwiedził św. Mikołaj, aby obdarować paczkami dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubnowie. Dzieci podczas kilkugodzinnego pobytu w muzeum zwiedziły jego stałe ekspozycje, brały udział w warsztatach piernikarskich, a później wykonywały prace plastyczne związane ze św. Mikołajem. W nagrodę za wykonane prace Mikołaj obdarował dzieci paczkami pełnymi słodyczy.