Informujemy, że od dnia 3 lutego do odwołania niedostępne dla zwiedzających będą stałe ekspozycje broni oraz rzeźby w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W związku z realizacją projektu Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych musimy zamknąć powyższe ekspozycje dla zwiedzających na kilka miesięcy. Projekt powyższyrealizowany jest na podstawie umowy przyznania pomocy  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Muzeum musi jednak pokryć wszystkie wydatki finansowe na realizację powyższego projektu i dopiero po jego realizacji i rozliczeniu otrzyma zwrot części poniesionych nakładów. Realizacja projektu, ze względu na trudności finansowe muzeum, zostanie rozciągnięta w czasie, więc nie możemy dziś określić kiedy ponownie zaprosimy zwiedzających do oglądania tej części naszej stałej ekspozycji. Zapraszamy, więc do obejrzenia tej części ekspozycji stałej jeszcze do 2 lutego 2014 r.

Zapraszamy do muzeum, pozostałe ekspozycje czekają na zwiedzających!!!