W dniu 21 lutego 2014 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu aneks do umowy przyznania pomocy wydłużający okres realizacji operacji: Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych z miesiąca czerwca, do miesiąca grudnia b.r. Po znaczącym okrojeniu budżetu Muzeum S.G.D. na 2014 r. realizacja tego przedsięwzięcia stanęła pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ muzeum musi najpierw zrealizować je w całości, a więc wydać pieniądze ze swojego budżetu, rozliczyć i dopiero wówczas może otrzymać zwrot do 80% wydatkowanej kwoty. W planie finansowym muzeum na 2014 r. ujęto kwotę niezbędną na ten cel, jednak plan ten nie został uwzględniony, ani w projekcie budżetu, ani w uchwalonym już budżecie gminy Ziębice na 2014 r. Bardzo skromny tegoroczny budżet może nie wystarczyć nawet na podstawową działalność ziębickiego muzeum, a jego przetrwanie uzależnione jest w zasadzie od panującej pogody, gdyż bardzo istotną cześć, pozapłacowych wydatków muzeum, stanowią te na pokrycie kosztów ogrzania jego siedziby. Łagodna tegoroczna zima pozwala patrzeć w przyszłość z pewnym optymizmem. Być może po zakończeniu sezonu grzewczego z oszczędności poczynionych na ogrzewaniu budynku ratusza – siedziby muzeum, uda się zrealizować zaplanowane zadnie, ale musiało ono zostać rozłożone na wiele miesięcy, a termin jego zakończenia musiał zostać przesunięty odo grudnia 2014 r.