W dniu 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie ziębickiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odbył się finał III edycji konkursu Ziębicki Omnibus Szóstoklasisty. W konkursie wzięło udział 22 uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ziębice. Organizatorami konkursu byli: Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach oraz Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Konkurs swoją szeroką tematyką obejmował wiedzę o historii i dniu dzisiejszym miasta i gminy Ziębice, a jego uczestnicy rozwiązali test wiedzy o tej tematyce. W wyniku przeprowadzonego konkursu, tegorocznym Ziębickim Omnibusem Szóstoklasisty została Alicja Krasińska uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, a drugie miejsce zajęła Karolina Wajda również ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Trzecie miejsce zajęła Anna Skraba uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Statuetkę Omnibusa i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Ziębic oraz nagrody, odtwarzacze MP4 i MP3 ufundowane przez dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty pana Andrzeja Regnera oraz książki ufundowane przez dyrektora Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach pana Jarosława Żurawskiego, wręczył laureatom konkursu pan Antoni Herbowski - Burmistrz Ziębic w asyście kierownika Referatu Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach pana Rafała Śledzia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy.  Organizatorzy składają uczniom uczestniczącym w konkursie serdeczne podziękowania, zwycięzcom gratulacje, a ich nauczycielom wyrazy wdzięczności za przygotowanie młodych ludzi do udziału w konkursie.