• 24 grudnia 2014 r.  –czynne od 1000 do 1300, ostatnie wejście o 1230
  • 25-26 grudnia 2014 r.  – nieczynne
  • 27-28 grudnia 2014 r. – czynne od 1000 do 1600, ostatnie wejście o 1530
  • 29 grudnia 2014 r. – nieczynne
  • 30 grudnia 2014 r. - czynne od 1000 do 1600, ostatnie wejście o 1530
  • 31 grudnia 2014 r. - czynne od 1000 do 1300, ostatnie wejście o 1230
  • 1 stycznia 2015 r. – nieczynne
  • 2 stycznia 2015 r. - czynne od 1000 do 1600, ostatnie wejście o 1530
  • 3-4 stycznia 2015 r. - czynne od 1200 do 1600, ostatnie wejście o 1530

5-6 stycznia 2015 r. – nieczynne