W związku z dużym zainteresowaniem, jakie wykazali ziębiczanie podczas promocji Atlasu historycznego miast polskich - Ziębice, podobnym atlasem dotyczącym Lwowa informujemy, że Atlas historyczny Lwowa można nabyć online pod następującym adresem: Atlas historyczny Lwowa