W ramach tegorocznej Nocy Muzeów w sobotę - 16 maja, w ziębickim Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego otworzono wystawę „Skąd nasz ród?” – 70 lat zagospodarowania ziem odzyskanych. Tegoroczna tematyczna ziębicka Noc Muzeów związana była z siedemdziesiątą rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz przybycia na tereny tzw. ziem odzyskanych polskich repatriantów, głównie z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Na wystawie przygotowanej we współpracy z ziębickim Kołem Krasowiaka pokazano pamiątki (dokumenty i zdjęcia) dokumentujące trudne losy ludności polskiej repatriowanej na Ziemię Ziębicką po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich. W otwarciu wystawy uczestniczyli ziębiccy Kresowiacy oraz Burmistrz Ziębic pani Alicja Bira i Wiceburmistrz pani Janina Lacel, która przez wiele lat prowadziła koło ziębickich Kresowiaków. Licznie też przybyli mieszkańcy Ziębic.

Oprócz wystawy i tradycyjnego nocnego zwiedzania ekspozycji muzealnych, można było w trakcie Nocy Muzeów obejrzeć także filmy archiwalne poświęcone Kresom Wschodnim II Rzeczypospolitej oraz zagospodarowaniu ziem odzyskanych w pierwszych latach powojennych.

Pracownicy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego dziękują ziębickim Kresowiakom za współpracę w przygotowaniu wystawy oraz udostępnienie cennych pamiątek rodzinnych, które na potrzeby wystawy skopiowano oraz władzom Ziębic, a przede wszystkim mieszkańcom Ziemi Ziębickiej za liczny udział w tegorocznej Nocy Muzeów.

Wystawa „Skąd nasz ród?” – 70 lat zagospodarowania ziem odzyskanych, będzie pokazywana w ziębickim muzeum do końca czerwca 2015 r. – zapraszamy!