We wtorkowe popołudnie odbyło się w ziębickim muzeum spotkanie z ks. Piotrem Rozpędowskim, rodowitym strzelinianinem, który przybliżył zebranym mało znaną w Polsce tematykę życia i działalności braci czeskich. Ksiądz Rozpędowski skupił się w swoim wykładzie głównie na omówieniu osadnictwa i działalności tej wspólnoty religijnej na ziemiach ziębickiej i strzelińskiej. Podczas spotkania można było obejrzeć również film opowiadający o żyjących jeszcze członkach wspólnoty braci czeskich na terenie powiatu strzelińskiego. Po interesującym wykładzie ks. Piotr Rozpędowski podpisywał również książkę swojego autorstwa pt. "Jedna społeczność wpisana w historię trzech krajów. Działalność braci czeskich na ziemi strzelińskiej od 1749 r. do chwili obecnej.". Książkę można nabyć w Strzelińskim Ośrodku Kultury.