Dzięki wieloletniej współpracy ziębickiego muzeum z Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, do Ziębic powróciły w dniu wczorajszym z konserwacji i restauracji trzy obrazy z ziębickiej kolekcji. Są to dwa portrety kobiece oraz wizerunek św. Pawła. Jednocześnie oddano do krakowskiej pracowni pięć kolejnych obrazów wymagających konserwacji i restauracji. Pracownia konserwatorska krakowskiej ASP kierowana przez panią prof. Martę Lempart-Geratowską jest jedną z najbardziej cenionych i renomowanych pracowni konserwacji malowideł sztalugowych w Polsce. Dzięki życzliwości pani profesor i jej współpracowników już bardzo wiele obrazów z ziębickich zbiorów zostało poddanych konserwacji i restauracji w tej krakowskiej pracowni, a perspektywy współpracy na następne lata są bardzo dobre.