W dniu 29 grudnia w Przedszkolu Na Orlej Polanie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego w ramach przygotowań do Orszaku Trzech Króli w Ziębicach przez Przedszkole Na Orlej Polanie oraz Gminne Centrum Edukacji i Sportu. Konkurs przebiegał pod hasłem "Czwarty Król. Król Miłosierdzia".

Celem konkursu było rozwijanie i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Organizatorzy chcieli zachęcić do wspólnego, rodzinnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia i zastanowienia się: kim mógłby być Czwarty Król, skąd przyjechałby i co przywiózłby Bożej Dziecinie? Według legendy wyruszył wraz z Trzema Monarchami, choć nie dotarł wraz z nimi do Dzieciątka Jezus, bo zatrzymały go uczynki miłosierdzia. Pana Jezusa ujrzał dopiero na Golgocie. Temat konkursu był związany z hasłem przewodnim Orszaku Trzech Króli 2016.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów OTK w składzie:

Pani Janina Lacel – Zastępca Burmistrza Ziębic

Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie

Pani Anna Faryś – koordynator konkursu nauczyciel Przedszkola Na Orlej Polanie

Pan Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu

Pan Mirosław Masłowski – dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury

podczas oceniania prac zgłoszonych na konkurs wzięła pod uwagę:

- interpretację i zgodność tematu

- pomysłowość

- estetykę wykonania

- walory artystyczne

- kompozycję.

Każda ze zgłoszonych prac była zgodna z regulaminem konkursu i opatrzona na odwrocie kartą zgłoszenia. Do konkursu zgłoszonych zostało 60 prac plastycznych. Prace zgłosiły szkoły i przedszkola: SP nr 4 – 19 prac, SP nr 2 – 14, Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1, Przedszkole Publiczne w Henrykowie oddział w Wadochowicach – 1, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie – 4, Przedszkole Na Orlej Polanie – 11, Gimnazjum Publiczne w Ziębicach – 5 prac oraz osoby prywatne – 5.

Po wnikliwej ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących uczestników konkursu w następujących kategoriach.

KATEGORIA PRZEDSZKOLE:

I miejsce – Hanna Kuś

II miejsce – Zuzanna Bazylak

III miejsce – Wiktoria Bieszczad

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III

I miejsce – Julia Bira

II miejsce – Klaudia Macias

III miejsce – Dominik Jankowski

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI:

I miejsce – Emilia Wasik

II miejsce – Mateusz Ziółkowski

III miejsce – Alina Okaj

KATEGORIA GIMNAZJUM:

I miejsce - Natalia Jurmanowicz

II miejsce - Wojciech Begierski

III miejsce - Krzysztof Kapota

KATEGORIA RODZINA:

I miejsce – Rodzina Martyna, Iwona, Jacek Salawa

II miejsce – Rodzina Bazylak Zuzanna, Filip, Monika, Maricn

III miejsce – Rodzina Zych Julita, Beata, Paweł,

Nagrody i pamiątkowe dyplomy dla LAUREATÓW zostaną wręczone podczas Orszaku Trzech Króli w Ziębicach w dniu 6 stycznia 2015 roku.

Wystawę prac konkursowych można oglądać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach - ratuszu miejskim, od dnia 30 grudnia 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku w godzinach pracy Muzeum.