W dniu 10 maja 2016 r. w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odbyły się zajęcia ziębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na początku w krótkim koncercie pieśni patriotycznych wystąpił z okazji niedawnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja chór Laurus. Następnie słuchacze UTW obejrzeli film "Muzeum Utracone Przywraca Pamięć - 2016", a potem zwiedzili zbiory ziębickiego muzeum.