Nakładem ziębickiego muzeum ukazał się „Rocznik Ziębicki 2015”. W roczniku znalazły się artykuły różnych autorów dotyczące zarówno kalendarium najważniejszych wydarzeń z minionego roku jakie miały miejsce w mieście i gminie Ziębice, jak również innych zagadnień związanych z ziemią ziębicką. Można tu znaleźć historię najnowszą ziębickich instytucji kultury: muzeum, domu kultury i biblioteki; wypraw ziębickiego bractwa rycerskiego czy ciekawą opowieść o słupach granicy św. Jana i wykopalisk w jednej z rynkowych kamienic. Znaczną część rocznika poświęcono ziębickiemu sportowi. Znajdziemy tu również wspomnienie o znanej chyba wszystkim ziębiczanom – niezapomnianej pani Małgorzacie Liguz.

W założeniu wydawcy ma to być pierwszy z cyklu roczników. Bardzo chcielibyśmy, aby kolejne numery ukazywały się co rok i obejmowały swoją treścią artykuły, zdjęcia, wiersze i opowieści o ludziach związane z naszym miastem i gminą. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią pierwszego wydania rocznika i zapraszamy do współpracy przy wydaniach następnych, które mamy nadzieję ukażą się w przyszłości.

Rocznik można kupić w biurze muzeum w cenie 15 zł.