Podczas tegorocznych ferii zimowych w ziębickim muzeum odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży. W czasie zajęć muzealni goście nie tylko mogli zwiedzić muzeum i m.in. zapoznać się z zasadami działania różnych historycznych sprzetów gospodarstwa domowego, ale również wziąć udział w warsztatach mzuealnych podcza, których ozdabiali różne przedmioty metodą decoupagu.