W dniu 6 kwietnia dyrektorzy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach oraz Muzeum Miejskiego w partnerskim mieście Ziębic - Jaromierzu podpisali memorandum o wzajemnej współpracy pomiędzy tymi placówkami kultury. Celem nawiązania zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy muzeami jest m.in. promowanie wspólnych działań wystawienniczych, edukacyjnych, turystyki i pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami Ziębic i Jaromierza. Muzea zamierzają współpracować w celu ożywienia życia kulturalnego i społecznego obu miast partnerskich oraz wzajemnie promować swoje usługi na rzecz społeczności lokalnych. W ramach tej współpracy na stronach internetowych obu instytucji pojawiły się informacje o ofercie obu partnerów Muzeum Miejskie w Jaromierzu . Strony memorandum zamierzają też wspólnie aplikować o środki europejskie przeznaczone na rozwój obu placówek.