Nakładem Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach ukazał się właśnie II tom Rocznika Ziębickiego za rok 2016. W drugim wydaniu Rocznika oprócz szczegółowego kalendarium wydarzeń w gminie Ziębice w 2016 r. czytelnicy znajdą m.in. artykuły poświęcone nowym ustaleniom na temat dzieł pochodzącego z Ziębic artysty malarza i konserwatora dzieł sztuki Josepha Langera, regesty dokumentów dotyczących Ziębic wydanych przez książąt śląskich – w tym ziębickich od XIII do XV w. W Roczniku znajdziemy również artykuł poświęcony ziębiczaninowi, olimpijczykowi panu Tadeuszowi Kruszelnickiemu oraz rozmowę z wieloletnim dyrektorem ziębickiego muzeum panem Jerzym Rozwadowskim, a także anegdoty związane z naszym miastem. Książka jest do nabycia w cenie 25 zł w ziębickim muzeum oraz zostanie przekazana do bibliotek obowiązkowych w całym kraju i oczywiście w gminie Ziębice. Zachęcamy do lektury.