Dzięki współpracy z ziębiczaninem panem Piotrem Pelcem, konserwatorem dzieł sztuki, w jego pracowni konserwacji zabytków trwają pracę nad przywróceniem świetności jednego z autoportretów – również ziębiczanina Josepha Langera. Mimo młodego wieku pan Piotr Pelc jest konserwatorem o dużym i uznanym już dorobku, a jego zainteresowanie zbiorami naszego muzeum i konieczność konserwacji ziębickich zbiorów zaowocowały nawiązaniem współpracy przy konserwacji jednego z dzieł Langera. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku obraz będzie mógł powrócić na ekspozycję stałą i cieszyć oczy zwiedzających, a współpraca z pracownią pana Pelca będzie kontynuowana w przyszłości.

https://www.facebook.com/piotrpelckonserwacja/posts/236668070202476