Zchęcamy do głosowania w tegorocznej edycji ziębickiego budżetu obywatelskiego na projekt "Ponad dachami Ziębic - udostępnienie zwiedzającym punktu widokowego na wieży Ratusza w Ziębicach". Szczególy projektu na stronie Ponad dachami Ziębic

Głosowanie odbędzie się w terminie od 10 do 18 września 2018 r. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej https://ziebice.budzet-obywatelski.org/ i potwierdzenie głosu za pomocą bezpłatnego kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Jeden numer telefonu komórkowego pozwoli na potwierdzenie maksymalnie trzech głosów.