Od dnia 14 marca 2019 r. w ramch programu Przekraczamy Granice 2014-2020 p.t.  Muzeum S.G.D. w Ziębicach – Muzeum Miejskie w Jaromierzu. Miasta partnerskie – muzea partnerskie, na stałej wystawie Muzeum Miejskiego w Jaromierzu możemy podziwiać m.in. eksponaty z ziębickiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego.