Zakończyła się modernizacja ekspozycji stałej ziębickiego muzeum - Pracownia Josepha Langera. W trakcie prowadzonych prac nie tylko wymalowano ściany i sufit pomieszczenia ekspozycyjnego, ale również zadbano o poprawę stanu podłogi, a przede wszystkim odświeżono ekspozycję uzupełniając ją o nieeksponowane wcześniej muzealia. Od dnia dzisiejszego ekspozycja dostępna jest dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzin w ziębickim muzeum.