W środę 26 czerwca w siedzibie ziębickiego muzeum miała miejsce promocja książki „Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy” połączona z wykładem autorki dr Dagmary Adamskiej. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję nie tylko zakupu publikacji w promocyjnej cenie, ale również wysłuchania ciekawego wykładu „Lokacja Ziębic i średniowieczne osadnictwo wiejskie w zapleczu miasta”, zadania pytań, porozmawiania z autorką oraz uzyskania Jej autografu na zakupionej książce. Publikację można nadal nabyć w ziębickim muzeum w cenie 39 zł.

Zapraszamy.