Informujemy, że od dnia 12 maja 2020 r. do odwołania Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach będzie czynne dla zwiedzających tylko w dni powszednie od wtorku do piątku w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Po uzgodnieniach z organizatorem i władzami sanitarnymi praca muzeum będzie przebiegała w trybie szczególnym, t.j.:

- wejścia do siedziby muzeum będą limitowane, a chęć zgłoszenia zwiedzania trzeba będzie zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym przed drzwiami wejściowymi do budynku;

- maksymalnie muzeum będą mogły zwiedzać jednocześnie 4 osoby – pozostałe osoby będą oczekiwały na wejście przed budynkiem;

- zwiedzający wpuszczani do budynku będą mieli mierzoną temperaturę ciała, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk;

- zwiedzający będą musieli podczas zwiedzania zachować bezpieczny dystans od innych osób wynoszący co najmniej 2 m;

- podczas zwiedzania zabronione będzie dotykanie przez zwiedzających rękami jakichkolwiek przedmiotów i powierzchni;

- muzeum nie będzie organizowało zajęć, lekcji muzealnych i innych imprez oraz spotkań;

- muzeum będzie mogło być doraźnie, bez wcześniejszego uprzedzenia, czasowo zamknięte dla zwiedzających lub jego praca będzie mogła zostać ograniczona;

- ze względu na konieczność zachowania zaostrzonego reżimu sanitarnego wewnątrz budynku, związanego z zaangażowaniem większej liczby pracowników w bezpieczną obsługę zwiedzających, muzeum nie będzie czynne w soboty, niedziele i święta.

MUZEUM BĘDZIE CZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

we wtorki i piątki w godz. od 10;00 do 16;00 – ostatnie wejście o godz. 15;30

w środy i czwartki w godz. od 10;00 do 17;00 – ostatnie wejście o godz. 16;30

w środy wstęp bezpłatny.