Ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego pozyskało podwójne dofinansowanie do zadania „Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w siedzibie muzeum – Ratuszu miejskim w Ziębicach. Zarówno samo muzeum, jak i jego wpisana do rejestru zabytków siedziba, są objęte obowiązkowym systemem wykrywania i powiadamiania o pożarze i ujęte w ogólnopolskiej bazie takich obiektów stworzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie działający w muzeum system wykrywania pożaru pochodzi z 1997 r. i dożywa już swojej technicznej śmierci. Dzięki dofinansowaniu z programu „Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prace modernizacyjne będą prowadzone po załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności już w sierpniu lub wrześniu bieżącego roku. Ogółem wartość zadania wynosi niepełna 56000 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 30000 zł, czyli ok. 54% (10000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a 20000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).