Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziębic "Ducatus" z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem organizuje wyprawę na tegoroczną rekonstrukcję bitwy.

PROGRAM WYPRAWY:

Wyjazd z Ziębic (Pl. Strażacki) w nocy 16 lipca (piątek) godz. 015

16 lipca 2010 r. - przyjazd do miejsca zakwaterowania około południa, (zakwaterowanie, posiłek we własnym zakresie), wyjazd na pole bitwy grunwaldzkiej, udział w imprezach historycznych, wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, 1930 obiadokolacja, czas wolny.

17 lipca 2010 r. (sobota) - rano (śniadanie we własnym zakresie) i wyjazd około 1000 na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, powrót do miejsca zakwaterowania, 1930 obiadokolacja, czas wolny.

18 lipca 2010 r. (niedziela) - rano (śniadanie we własnym zakresie) i wyjazd około 900 do Torunia, zwiedzanie starego miasta w Toruniu, posiłek, wyjazd do Ziębic, powrót do Ziębic - Plac Strażacki 5, w późnych godzinach wieczornych - około 2200.

Lista zakwalifikowanych uczestników wyprawy oraz ich opiekunów dostępna na stronie www.ducatus.org.pl