W dniu 23 września 2020 r. rozliczono zadanie "Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w ratuszu miejskim w Ziębicach - siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego". Dzięki pozyskaniu środków finansowych przez ziębickie muzeum od Gminy Ziębice, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrona Zabytków oraz Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego, możliwe było przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych systemu przeciwpożarowego. Prace prowadzone były w miesiącu sierpniu, a we wrześniu dokonano odbioru konserwatorskiego oraz rozliczono zadanie dzięki któremu ziębickie muzeum zyskało nowoczesny system wykrywania i powiadamiania o pożarze. Wymienione zostały wszystkie najważniejsze elementy składowe systemu, takie jak: centrala alarmowa, czujki pożarowe, przyciski pożarowe oraz syreny alarmowe.