Nakładem Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, dzięki finansowemu wsparciu Gminy Ziębice, ukazała się właśnie książka autorstwa Pani Aurelii Przybył pt. "Dawni mieszkańcy Ziębic pochodzenia żydowskiego". Obszerna, bogato ilustrowana i udokumentowana praca będąca efektem wielu lat studiów autorki pokazuje dzieje ziębickich Żydów w trzech częściach: Nostalgiczny projekt - działania realizowane przez uczniów ziębickiego gimnazjum; Historia - ukazująca dzieje ziębickich Żydów oraz Wspomnienia - oparte w dużej mierze na bogatej korespondencji pomiędzy autorką a emigrantami pochodzenia żydowskiego. Niestety obecna sytuacja epidemiczna uniemożliwiła szerszą promocję książki i możliwość spotkania z autorką i jej bohaterami. Książkę, pomimo czasowego zamknięcia, można nabyć w cenie 23 zł w ziębickim muzeum. W celu zakupu książki prosimy, w dni powszednie w godzinach od 8;00 do 15;00 o zadzwonienie do drzwi muzeum i poczekanie. Pracownik muzeum dokona sprzedaży bez konieczności wchodzenia do muzeum. Preferujemy płatności bezgotówkowe. Zapraszamy!

Książkę można nabyć również w internecie na portalu Allegro.pl