Ziębickie muzeum wzbogaciło ostatnio swoje zbiory o ciekawy eksponat. Jest nim pochodzący z 1901 r. Modlitewnik św. Gertrudy. Unikalność tego eksponatu wynika z czasu, miejsca i języka wydania tego modlitewnika. Został on wydany, jak wyżej wspomniano w 1901 r., w języku polskim w Ziębicach. Mało tego, w modlitewniku jako miejsce wydania podana jest nazwa naszego miasta w jego polskiej, obecnie używanej pisowni - Ziębice. Jest to więc jedno z najstarszych wydawnictw, w których użyta została dzisiejsza nazwa miasta i to pisana przez "ę" a nie tak jak zdarzało się to jeszcze po II wojnie światowej przez "em". Stąd unikalność tego wydawnictwa. Modlitewnik wzbogaci zbiory biblioteki muzealnej i jak inne wydawnictwa z tej biblioteki będzie dostępny dla badaczy dziejów naszego miasta i regionu. Zachęcamy jednocześnie mieszkańców do poszukiwań ciekawostek związanych z historią naszego miasta, być może uda się odnaleźć jeszcze starsze wydawnictwa w języku polskim wydane w Ziębicach lub ktoś odkryje jeszcze wcześniejsze użycie w druku nazwy naszego miasta w jego obecnym brzmieniu i pisowni.