Zapraszamy do obejrzenia nowej ekspozycji stałej w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W pomieszczeniu po dawnej siedzibie Straży Miejskiej urządzono pracownię Josefa Langera. Ekspozycja ta sąsiaduje z salą, w której od lat prezentujemy zbiory związane z Langerem, zarówno prace tego artysty jak i jego zbiory antykwaryczne. W nowej sali zaaranżowano niewielką pracownię malarza. Zwiedzający mogą tu zobaczyć szkice i rysunki do obrazów i fresków jakie stworzył Joseph Langer i wczuć się w twórczą atmosferę pracowni malarskiej z przełomu XIX i XX w. Większość eksponowanych tu przedmiotów nie będących pracami artysty, jak np. książki, sztalugi, biurko, popiersia jest z nim bezpośrednio związana i pochodzą z jego domu oraz wrocławskiej pracowni. Zapraszamy do odwiedzin w muzeum.