Informujemy, że pokonferencyjna publikacja "Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej" jest do nabycia w muzeum w cenie 40,00 zł