Od wielu miesięcy, bezkarnie, ktoś wybiera kamień z fragmentu zabytkowego muru obronnego u zbiegu ulic Wałowej i Bohaterów Getta w Ziębicach. Obecnie wyrwy w murze obronnym mają już powierzchnię kilku metrów kwadratowych i głębokość kilkudziesięciu cm. Działanie to skutkuje nie tylko zniszczeniem jednego z najstarszych zabytków Ziębic, może też być niebezpieczne dla ludzi przebywających w pobliżu muru. Widać, że część kamienia wybranego z muru zniknęła, ale część się osypuje i leży w jego sąsiedztwie. Odpadający od muru kamień może ranić przechodniów lub uszkodzić parkujące w pobliżu samochody, a dalsze wybieranie kamienia może zagrozić stabilności muru i spowodować jego zawalenie. Jarosław Żurawski